Thông tin tổng quan và Bản đồ phường 7 (cũ), Quận 3

Phường 7 từng là một phường của quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Phường 7 (cũ), Quận 3
Bản đồ vị trí Phường 7 (cũ), Quận 3

Bản đồ Phường 7 (cũ), Quận 3

Bản đồ giao thông Phường 7 (cũ), Quận 3
Bản đồ giao thông Phường 7 (cũ), Quận 3. (Open Street Map)

Phường 7 (cũ), Quận 3 nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông Phường 7 (cũ), Quận 3
Bản đồ vệ tinh Phường 7 (cũ), Quận 3. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái