Thông tin tổng quan và Bản đồ phường 8 (cũ), Quận 3

Phường 8 từng là một phường của quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Phường 8 (cũ), Quận 3
Bản đồ vị trí Phường 8 (cũ), Quận 3

Bản đồ Phường 8 (cũ), Quận 3

Bản đồ giao thông Phường 8 (cũ), Quận 3
Bản đồ giao thông Phường 8 (cũ), Quận 3. (Open Street Map)

Phường 8 (cũ), Quận 3 nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông Phường 8 (cũ), Quận 3
Bản đồ vệ tinh Phường 8 (cũ), Quận 3. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái