Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang

Chợ Mới là một thị trấn (huyện lỵ) của huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Cửu Long
Diện tích:3,07 km²
Dân số:12.898 người (1999)
Mật độ:4.201 người/km² (1999)
Mã hành chính:30628

Địa giới hành chính

Thị trấn Chợ Mới nằm ở phía bắc huyện Chợ Mới, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang
Bản đồ vị trí Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang

Bản đồ Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang

Bản đồ giao thông Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang
Bản đồ giao thông Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang. (Open Street Map)

Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang
Bản đồ vệ tinh Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái