Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới

Mỹ Luông là một thị trấn của huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Cửu Long
Thành lập:2003
Diện tích:8,08 km²
Dân số:15.540 người (2003)
Mật độ:1.923 người/km² (2003)
Mã hành chính:30631

Địa giới hành chính

Thị trấn Mỹ Luông nằm ở trung tâm huyện Chợ Mới, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới
Bản đồ vị trí Thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới

Bản đồ Thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới

Bản đồ giao thông Thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới
Bản đồ giao thông Thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới. (Open Street Map)

Thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông Thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới
Bản đồ vệ tinh Thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái