Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy

Cẩm Sơn là một xã của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Cửu Long
Diện tích:12,41 km²
Dân số:8.009 người (2013)
Mật độ:645 người/km² (2013)
Mã hành chính:28489

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy
Bản đồ vị trí xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy

Bản đồ xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy

Bản đồ giao thông xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy
Bản đồ giao thông xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy. (Open Street Map)

Xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy
Bản đồ vệ tinh xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái