Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy

Mỹ Thành Bắc là một xã của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Cửu Long
Diện tích:17,49 km²
Dân số:8.075 người (2013)
Mật độ:462 người/km² (2013)
Mã hành chính:28441

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy
Bản đồ vị trí xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy

Bản đồ xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy

Bản đồ giao thông xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy
Bản đồ giao thông xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy. (Open Street Map)

Xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy
Bản đồ vệ tinh xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái