Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Long Trung, huyện Cai Lậy

Long Trung là một xã của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Cửu Long
Diện tích:15,11 km²
Dân số:12.141 người (2013)
Mật độ:804 người/km² (2013)
Mã hành chính:28504

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Long Trung, huyện Cai Lậy
Bản đồ vị trí xã Long Trung, huyện Cai Lậy

Bản đồ xã Long Trung, huyện Cai Lậy

Bản đồ giao thông xã Long Trung, huyện Cai Lậy
Bản đồ giao thông xã Long Trung, huyện Cai Lậy. (Open Street Map)

Xã Long Trung, huyện Cai Lậy nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Long Trung, huyện Cai Lậy
Bản đồ vệ tinh xã Long Trung, huyện Cai Lậy. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái