Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Long Tiên, huyện Cai Lậy

Long Tiên là một xã của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Cửu Long
Diện tích:16,44 km²
Dân số:12.001 người (2013)
Mật độ:730 người/km² (2013)
Mã hành chính:28498

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy
Bản đồ vị trí xã Long Tiên, huyện Cai Lậy

Bản đồ xã Long Tiên, huyện Cai Lậy

Bản đồ giao thông xã Long Tiên, huyện Cai Lậy
Bản đồ giao thông xã Long Tiên, huyện Cai Lậy. (Open Street Map)

Xã Long Tiên, huyện Cai Lậy nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Long Tiên, huyện Cai Lậy
Bản đồ vệ tinh xã Long Tiên, huyện Cai Lậy. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái