Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Công Bình (cũ), huyện Nông Cống

Công Bình từng là một xã của huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Công Bình (cũ), huyện Nông Cống
Bản đồ vị trí xã Công Bình (cũ), huyện Nông Cống

Bản đồ xã Công Bình (cũ), huyện Nông Cống

Bản đồ giao thông xã Công Bình (cũ), huyện Nông Cống
Bản đồ giao thông xã Công Bình (cũ), huyện Nông Cống. (Open Street Map)

Xã Công Bình (cũ), huyện Nông Cống nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Công Bình (cũ), huyện Nông Cống
Bản đồ vệ tinh xã Công Bình (cũ), huyện Nông Cống. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái