Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Trung Chính (cũ), huyện Nông Cống

Trung Chính từng là một xã của huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Trung Chính (cũ), huyện Nông Cống
Bản đồ vị trí xã Trung Chính (cũ), huyện Nông Cống

Bản đồ xã Trung Chính (cũ), huyện Nông Cống

Bản đồ giao thông xã Trung Chính (cũ), huyện Nông Cống
Bản đồ giao thông xã Trung Chính (cũ), huyện Nông Cống. (Open Street Map)

Xã Trung Chính (cũ), huyện Nông Cống nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Trung Chính (cũ), huyện Nông Cống
Bản đồ vệ tinh xã Trung Chính (cũ), huyện Nông Cống. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái