Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tế Tân (cũ), huyện Nông Cống

Tế Tân từng là một xã của huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tế Tân (cũ), huyện Nông Cống
Bản đồ vị trí xã Tế Tân (cũ), huyện Nông Cống

Bản đồ xã Tế Tân (cũ), huyện Nông Cống

Bản đồ giao thông xã Tế Tân (cũ), huyện Nông Cống
Bản đồ giao thông xã Tế Tân (cũ), huyện Nông Cống. (Open Street Map)

Xã Tế Tân (cũ), huyện Nông Cống nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tế Tân (cũ), huyện Nông Cống
Bản đồ vệ tinh xã Tế Tân (cũ), huyện Nông Cống. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái