Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đại Đồng (cũ), huyện Tứ Kỳ

Đại Đồng từng là một xã của huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đại Đồng (cũ), huyện Tứ Kỳ
Bản đồ vị trí địa lý xã Đại Đồng (cũ), huyện Tứ Kỳ

Bản đồ xã Đại Đồng (cũ), huyện Tứ Kỳ

Bản đồ giao thông xã Đại Đồng (cũ), huyện Tứ Kỳ
Bản đồ giao thông xã Đại Đồng (cũ), huyện Tứ Kỳ. (Open Street Map)

Xã Đại Đồng (cũ), huyện Tứ Kỳ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đại Đồng (cũ), huyện Tứ Kỳ
Bản đồ vệ tinh xã Đại Đồng (cũ), huyện Tứ Kỳ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái