Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tây Kỳ (cũ), huyện Tứ Kỳ

Tây Kỳ từng là một xã của huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tây Kỳ (cũ), huyện Tứ Kỳ
Bản đồ vị trí xã Tây Kỳ (cũ), huyện Tứ Kỳ

Bản đồ xã Tây Kỳ (cũ), huyện Tứ Kỳ

Bản đồ giao thông xã Tây Kỳ (cũ), huyện Tứ Kỳ
Bản đồ giao thông xã Tây Kỳ (cũ), huyện Tứ Kỳ. (Open Street Map)

Xã Tây Kỳ (cũ), huyện Tứ Kỳ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tây Kỳ (cũ), huyện Tứ Kỳ
Bản đồ vệ tinh xã Tây Kỳ (cũ), huyện Tứ Kỳ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái