Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đông Kỳ (cũ), huyện Tứ Kỳ

Đông Kỳ từng là một xã của huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đông Kỳ (cũ), huyện Tứ Kỳ
Bản đồ vị trí xã Đông Kỳ (cũ), huyện Tứ Kỳ

Bản đồ xã Đông Kỳ (cũ), huyện Tứ Kỳ

Bản đồ giao thông xã Đông Kỳ (cũ), huyện Tứ Kỳ
Bản đồ giao thông xã Đông Kỳ (cũ), huyện Tứ Kỳ. (Open Street Map)

Xã Đông Kỳ (cũ), huyện Tứ Kỳ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đông Kỳ (cũ), huyện Tứ Kỳ
Bản đồ vệ tinh xã Đông Kỳ (cũ), huyện Tứ Kỳ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái