Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Kỳ Sơn (cũ), huyện Tứ Kỳ

Kỳ Sơn từng là một xã của huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Kỳ Sơn (cũ), huyện Tứ Kỳ
Bản đồ vị trí xã Kỳ Sơn (cũ), huyện Tứ Kỳ

Bản đồ xã Kỳ Sơn (cũ), huyện Tứ Kỳ

Bản đồ giao thông xã Kỳ Sơn (cũ), huyện Tứ Kỳ
Bản đồ giao thông xã Kỳ Sơn (cũ), huyện Tứ Kỳ. (Open Street Map)

Xã Kỳ Sơn (cũ), huyện Tứ Kỳ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Kỳ Sơn (cũ), huyện Tứ Kỳ
Bản đồ vệ tinh xã Kỳ Sơn (cũ), huyện Tứ Kỳ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái