Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hầu Thào (cũ), huyện Sa Pa

Hầu Thào từng là một xã của huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hầu Thào (cũ), huyện Sa Pa
Bản đồ vị trí xã Hầu Thào (cũ), huyện Sa Pa

Bản đồ xã Hầu Thào (cũ), huyện Sa Pa

Bản đồ giao thông xã Hầu Thào (cũ), huyện Sa Pa
Bản đồ giao thông xã Hầu Thào (cũ), huyện Sa Pa. (Open Street Map)

Xã Hầu Thào (cũ), huyện Sa Pa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hầu Thào (cũ), huyện Sa Pa
Bản đồ vệ tinh xã Hầu Thào (cũ), huyện Sa Pa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái