Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Sử Pán (cũ), huyện Sa Pa

Sử Pán từng là một xã của huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Sử Pán (cũ), huyện Sa Pa
Bản đồ vị trí xã Sử Pán (cũ), huyện Sa Pa

Bản đồ xã Sử Pán (cũ), huyện Sa Pa

Bản đồ giao thông xã Sử Pán (cũ), huyện Sa Pa
Bản đồ giao thông xã Sử Pán (cũ), huyện Sa Pa. (Open Street Map)

Xã Sử Pán (cũ), huyện Sa Pa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Sử Pán (cũ), huyện Sa Pa
Bản đồ vệ tinh xã Sử Pán (cũ), huyện Sa Pa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái