Thông tin tổng quan và Bản đồ xã San Sả Hồ (cũ), huyện Sa Pa

San Sả Hồ từng là một xã của huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã San Sả Hồ (cũ), huyện Sa Pa
Bản đồ vị trí xã San Sả Hồ (cũ), huyện Sa Pa

Bản đồ xã San Sả Hồ (cũ), huyện Sa Pa

Bản đồ giao thông xã San Sả Hồ (cũ), huyện Sa Pa
Bản đồ giao thông xã San Sả Hồ (cũ), huyện Sa Pa. (Open Street Map)

Xã San Sả Hồ (cũ), huyện Sa Pa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã San Sả Hồ (cũ), huyện Sa Pa
Bản đồ vệ tinh xã San Sả Hồ (cũ), huyện Sa Pa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái