Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Lao Chải (cũ), huyện Sa Pa

Lao Chải từng là một xã của huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Lao Chải (cũ), huyện Sa Pa
Bản đồ vị trí xã Lao Chải (cũ), huyện Sa Pa

Bản đồ xã Lao Chải (cũ), huyện Sa Pa

Bản đồ giao thông xã Lao Chải (cũ), huyện Sa Pa
Bản đồ giao thông xã Lao Chải (cũ), huyện Sa Pa. (Open Street Map)

Xã Lao Chải (cũ), huyện Sa Pa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Lao Chải (cũ), huyện Sa Pa
Bản đồ vệ tinh xã Lao Chải (cũ), huyện Sa Pa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái