Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hợp Châu (cũ), huyện Lương Sơn

Hợp Châu từng là một xã của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hợp Châu (cũ), huyện Lương Sơn
Bản đồ vị trí xã Hợp Châu (cũ), huyện Lương Sơn

Bản đồ xã Hợp Châu (cũ), huyện Lương Sơn

Bản đồ giao thông xã Hợp Châu (cũ), huyện Lương Sơn
Bản đồ giao thông xã Hợp Châu (cũ), huyện Lương Sơn. (Open Street Map)

Xã Hợp Châu (cũ), huyện Lương Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hợp Châu (cũ), huyện Lương Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Hợp Châu (cũ), huyện Lương Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái