Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tiến Sơn (cũ), huyện Lương Sơn

Tiến Sơn từng là một xã của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tiến Sơn (cũ), huyện Lương Sơn
Bản đồ vị trí xã Tiến Sơn (cũ), huyện Lương Sơn

Bản đồ xã Tiến Sơn (cũ), huyện Lương Sơn

Bản đồ giao thông xã Tiến Sơn (cũ), huyện Lương Sơn
Bản đồ giao thông xã Tiến Sơn (cũ), huyện Lương Sơn. (Open Street Map)

Xã Tiến Sơn (cũ), huyện Lương Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tiến Sơn (cũ), huyện Lương Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Tiến Sơn (cũ), huyện Lương Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái