Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Trường Sơn (cũ), huyện Lương Sơn

Trường Sơn từng là một xã của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Trường Sơn (cũ), huyện Lương Sơn
Bản đồ vị trí xã Trường Sơn (cũ), huyện Lương Sơn

Bản đồ xã Trường Sơn (cũ), huyện Lương Sơn

Bản đồ giao thông xã Trường Sơn (cũ), huyện Lương Sơn
Bản đồ giao thông xã Trường Sơn (cũ), huyện Lương Sơn. (Open Street Map)

Xã Trường Sơn (cũ), huyện Lương Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Trường Sơn (cũ), huyện Lương Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Trường Sơn (cũ), huyện Lương Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái