Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hợp Thanh (cũ), huyện Lương Sơn

Hợp Thanh từng là một xã của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hợp Thanh (cũ), huyện Lương Sơn
Bản đồ vị trí xã Hợp Thanh (cũ), huyện Lương Sơn

Bản đồ xã Hợp Thanh (cũ), huyện Lương Sơn

Bản đồ giao thông xã Hợp Thanh (cũ), huyện Lương Sơn
Bản đồ giao thông xã Hợp Thanh (cũ), huyện Lương Sơn. (Open Street Map)

Xã Hợp Thanh (cũ), huyện Lương Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hợp Thanh (cũ), huyện Lương Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Hợp Thanh (cũ), huyện Lương Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái