Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Trung Sơn (cũ), huyện Lương Sơn

Trung Sơn từng là một xã của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Trung Sơn (cũ), huyện Lương Sơn
Bản đồ vị trí xã Trung Sơn (cũ), huyện Lương Sơn

Bản đồ xã Trung Sơn (cũ), huyện Lương Sơn

Bản đồ giao thông xã Trung Sơn (cũ), huyện Lương Sơn
Bản đồ giao thông xã Trung Sơn (cũ), huyện Lương Sơn. (Open Street Map)

Xã Trung Sơn (cũ), huyện Lương Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Trung Sơn (cũ), huyện Lương Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Trung Sơn (cũ), huyện Lương Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái