Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Lăng Yên (cũ), huyện Trùng Khánh

Lăng Yên từng là một xã của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Lăng Yên (cũ), huyện Trùng Khánh
Bản đồ vị trí xã Lăng Yên (cũ), huyện Trùng Khánh

Bản đồ xã Lăng Yên (cũ), huyện Trùng Khánh

Bản đồ giao thông xã Lăng Yên (cũ), huyện Trùng Khánh
Bản đồ giao thông xã Lăng Yên (cũ), huyện Trùng Khánh. (Open Street Map)

Xã Lăng Yên (cũ), huyện Trùng Khánh nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Lăng Yên (cũ), huyện Trùng Khánh
Bản đồ vệ tinh xã Lăng Yên (cũ), huyện Trùng Khánh. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái