Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thông Hoè (cũ), huyện Trùng Khánh

Thông Hoè từng là một xã của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thông Hoè (cũ), huyện Trùng Khánh
Bản đồ vị trí xã Thông Hoè (cũ), huyện Trùng Khánh

Bản đồ xã Thông Hoè (cũ), huyện Trùng Khánh

Bản đồ giao thông xã Thông Hoè (cũ), huyện Trùng Khánh
Bản đồ giao thông xã Thông Hoè (cũ), huyện Trùng Khánh. (Open Street Map)

Xã Thông Hoè (cũ), huyện Trùng Khánh nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thông Hoè (cũ), huyện Trùng Khánh
Bản đồ vệ tinh xã Thông Hoè (cũ), huyện Trùng Khánh. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái