Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đình Minh (cũ), huyện Trùng Khánh

Đình Minh từng là một xã của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đình Minh (cũ), huyện Trùng Khánh
Bản đồ vị trí xã Đình Minh (cũ), huyện Trùng Khánh

Bản đồ xã Đình Minh (cũ), huyện Trùng Khánh

Bản đồ giao thông xã Đình Minh (cũ), huyện Trùng Khánh
Bản đồ giao thông xã Đình Minh (cũ), huyện Trùng Khánh. (Open Street Map)

Xã Đình Minh (cũ), huyện Trùng Khánh nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đình Minh (cũ), huyện Trùng Khánh
Bản đồ vệ tinh xã Đình Minh (cũ), huyện Trùng Khánh. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái