Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thân Giáp (cũ), huyện Trùng Khánh

Thân Giáp từng là một xã của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thân Giáp (cũ), huyện Trùng Khánh
Bản đồ vị trí xã Thân Giáp (cũ), huyện Trùng Khánh

Bản đồ xã Thân Giáp (cũ), huyện Trùng Khánh

Bản đồ giao thông xã Thân Giáp (cũ), huyện Trùng Khánh
Bản đồ giao thông xã Thân Giáp (cũ), huyện Trùng Khánh. (Open Street Map)

Xã Thân Giáp (cũ), huyện Trùng Khánh nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thân Giáp (cũ), huyện Trùng Khánh
Bản đồ vệ tinh xã Thân Giáp (cũ), huyện Trùng Khánh. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái