Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Ngọc Chung (cũ), huyện Trùng Khánh

Ngọc Chung từng là một xã của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Ngọc Chung (cũ), huyện Trùng Khánh
Bản đồ vị trí xã Ngọc Chung (cũ), huyện Trùng Khánh

Bản đồ xã Ngọc Chung (cũ), huyện Trùng Khánh

Bản đồ giao thông xã Ngọc Chung (cũ), huyện Trùng Khánh
Bản đồ giao thông xã Ngọc Chung (cũ), huyện Trùng Khánh. (Open Street Map)

Xã Ngọc Chung (cũ), huyện Trùng Khánh nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Ngọc Chung (cũ), huyện Trùng Khánh
Bản đồ vệ tinh xã Ngọc Chung (cũ), huyện Trùng Khánh. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái