Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Phúc Thành (cũ), huyện Kinh Môn

Phúc Thành từng là một xã của huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Phúc Thành (cũ), huyện Kinh Môn
Bản đồ vị trí xã Phúc Thành (cũ), huyện Kinh Môn

Bản đồ xã Phúc Thành (cũ), huyện Kinh Môn

Bản đồ giao thông xã Phúc Thành (cũ), huyện Kinh Môn
Bản đồ giao thông xã Phúc Thành (cũ), huyện Kinh Môn. (Open Street Map)

Xã Phúc Thành (cũ), huyện Kinh Môn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Phúc Thành (cũ), huyện Kinh Môn
Bản đồ vệ tinh xã Phúc Thành (cũ), huyện Kinh Môn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái