Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Quang Trung (cũ), huyện Kinh Môn

Quang Trung từng là một xã của huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Quang Trung (cũ), huyện Kinh Môn
Bản đồ vị trí xã Quang Trung (cũ), huyện Kinh Môn

Bản đồ xã Quang Trung (cũ), huyện Kinh Môn

Bản đồ giao thông xã Quang Trung (cũ), huyện Kinh Môn
Bản đồ giao thông xã Quang Trung (cũ), huyện Kinh Môn. (Open Street Map)

Xã Quang Trung (cũ), huyện Kinh Môn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Quang Trung (cũ), huyện Kinh Môn
Bản đồ vệ tinh xã Quang Trung (cũ), huyện Kinh Môn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái