Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thái Sơn (cũ), huyện Kinh Môn

Thái Sơn từng là một xã của huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thái Sơn (cũ), huyện Kinh Môn
Bản đồ vị trí xã Thái Sơn (cũ), huyện Kinh Môn

Bản đồ xã Thái Sơn (cũ), huyện Kinh Môn

Bản đồ giao thông xã Thái Sơn (cũ), huyện Kinh Môn
Bản đồ giao thông xã Thái Sơn (cũ), huyện Kinh Môn. (Open Street Map)

Xã Thái Sơn (cũ), huyện Kinh Môn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thái Sơn (cũ), huyện Kinh Môn
Bản đồ vệ tinh xã Thái Sơn (cũ), huyện Kinh Môn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái