Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Phương Lĩnh (cũ), huyện Thanh Ba

Phương Lĩnh từng là một xã của huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Phương Lĩnh (cũ), huyện Thanh Ba
Bản đồ vị trí xã Phương Lĩnh (cũ), huyện Thanh Ba

Bản đồ xã Phương Lĩnh (cũ), huyện Thanh Ba

Bản đồ giao thông xã Phương Lĩnh (cũ), huyện Thanh Ba
Bản đồ giao thông xã Phương Lĩnh (cũ), huyện Thanh Ba. (Open Street Map)

Xã Phương Lĩnh (cũ), huyện Thanh Ba nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Phương Lĩnh (cũ), huyện Thanh Ba
Bản đồ vệ tinh xã Phương Lĩnh (cũ), huyện Thanh Ba. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái