Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Quảng Nạp (cũ), huyện Thanh Ba

Quảng Nạp từng là một xã của huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Quảng Nạp (cũ), huyện Thanh Ba
Bản đồ vị trí xã Quảng Nạp (cũ), huyện Thanh Ba

Bản đồ xã Quảng Nạp (cũ), huyện Thanh Ba

Bản đồ giao thông xã Quảng Nạp (cũ), huyện Thanh Ba
Bản đồ giao thông xã Quảng Nạp (cũ), huyện Thanh Ba. (Open Street Map)

Xã Quảng Nạp (cũ), huyện Thanh Ba nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Quảng Nạp (cũ), huyện Thanh Ba
Bản đồ vệ tinh xã Quảng Nạp (cũ), huyện Thanh Ba. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái