Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thanh Vân (cũ), huyện Thanh Ba

Thanh Vân từng là một xã của huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thanh Vân (cũ), huyện Thanh Ba
Bản đồ vị trí xã Thanh Vân (cũ), huyện Thanh Ba

Bản đồ xã Thanh Vân (cũ), huyện Thanh Ba

Bản đồ giao thông xã Thanh Vân (cũ), huyện Thanh Ba
Bản đồ giao thông xã Thanh Vân (cũ), huyện Thanh Ba. (Open Street Map)

Xã Thanh Vân (cũ), huyện Thanh Ba nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thanh Vân (cũ), huyện Thanh Ba
Bản đồ vệ tinh xã Thanh Vân (cũ), huyện Thanh Ba. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái