Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tân Thành (cũ), huyện Lương Sơn

Tân Thành từng là một xã của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tân Thành (cũ), huyện Lương Sơn
Bản đồ vị trí địa lý xã Tân Thành (cũ), huyện Lương Sơn

Bản đồ xã Tân Thành (cũ), huyện Lương Sơn

Bản đồ giao thông xã Tân Thành (cũ), huyện Lương Sơn
Bản đồ giao thông xã Tân Thành (cũ), huyện Lương Sơn. (Open Street Map)

Xã Tân Thành (cũ), huyện Lương Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tân Thành (cũ), huyện Lương Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Tân Thành (cũ), huyện Lương Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái