Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thọ Trường (cũ), huyện Thọ Xuân

Thọ Trường từng là một xã của huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thọ Trường (cũ), huyện Thọ Xuân
Bản đồ vị trí xã Thọ Trường (cũ), huyện Thọ Xuân

Bản đồ xã Thọ Trường (cũ), huyện Thọ Xuân

Bản đồ giao thông xã Thọ Trường (cũ), huyện Thọ Xuân
Bản đồ giao thông xã Thọ Trường (cũ), huyện Thọ Xuân. (Open Street Map)

Xã Thọ Trường (cũ), huyện Thọ Xuân nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thọ Trường (cũ), huyện Thọ Xuân
Bản đồ vệ tinh xã Thọ Trường (cũ), huyện Thọ Xuân. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái