Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Xuân Sơn (cũ), huyện Thọ Xuân

Xuân Sơn từng là một xã của huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Xuân Sơn (cũ), huyện Thọ Xuân
Bản đồ vị trí xã Xuân Sơn (cũ), huyện Thọ Xuân

Bản đồ xã Xuân Sơn (cũ), huyện Thọ Xuân

Bản đồ giao thông xã Xuân Sơn (cũ), huyện Thọ Xuân
Bản đồ giao thông xã Xuân Sơn (cũ), huyện Thọ Xuân. (Open Street Map)

Xã Xuân Sơn (cũ), huyện Thọ Xuân nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Xuân Sơn (cũ), huyện Thọ Xuân
Bản đồ vệ tinh xã Xuân Sơn (cũ), huyện Thọ Xuân. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái