Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Xuân Quang (cũ), huyện Thọ Xuân

Xuân Quang từng là một xã của huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Xuân Quang (cũ), huyện Thọ Xuân
Bản đồ vị trí xã Xuân Quang (cũ), huyện Thọ Xuân

Bản đồ xã Xuân Quang (cũ), huyện Thọ Xuân

Bản đồ giao thông xã Xuân Quang (cũ), huyện Thọ Xuân
Bản đồ giao thông xã Xuân Quang (cũ), huyện Thọ Xuân. (Open Street Map)

Xã Xuân Quang (cũ), huyện Thọ Xuân nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Xuân Quang (cũ), huyện Thọ Xuân
Bản đồ vệ tinh xã Xuân Quang (cũ), huyện Thọ Xuân. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái