Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Xuân Vinh (cũ), huyện Thọ Xuân

Xuân Vinh từng là một xã của huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Xuân Vinh (cũ), huyện Thọ Xuân
Bản đồ vị trí xã Xuân Vinh (cũ), huyện Thọ Xuân

Bản đồ xã Xuân Vinh (cũ), huyện Thọ Xuân

Bản đồ giao thông xã Xuân Vinh (cũ), huyện Thọ Xuân
Bản đồ giao thông xã Xuân Vinh (cũ), huyện Thọ Xuân. (Open Street Map)

Xã Xuân Vinh (cũ), huyện Thọ Xuân nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Xuân Vinh (cũ), huyện Thọ Xuân
Bản đồ vệ tinh xã Xuân Vinh (cũ), huyện Thọ Xuân. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái