Thông tin tổng quan và Bản đồ phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn

Bắc Sơn là một phường của thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Bắc Trung Bộ
Thành lập:1983
Diện tích:1,73 km²
Dân số:7.082 người (1999)
8.239 người (2009)
Mật độ:4.094 người/km² (1999) 4.762 người/km² (2009)
Dân tộc:Kinh
Mã hành chính:14833

Địa giới hành chính

Địa giới hành chính:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn
Bản đồ vị trí địa lý phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn

Bản đồ phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn

Bản đồ giao thông phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn
Bản đồ giao thông phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn. (Open Street Map)

Phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn
Bản đồ vệ tinh phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái