Thông tin tổng quan và Bản đồ phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn

Trung Sơn là một phường của thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Bắc Trung Bộ
Thành lập:1995
Diện tích:2,33 km²
Dân số:11.619 người (1999)
13.295 người (2009)
Mật độ:4.987 người/km² (1999) 5.706 người/km² (2009)
Dân tộc:Kinh
Mã hành chính:14830

Địa giới hành chính

Địa giới hành chính:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn
Bản đồ vị trí địa lý phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn

Bản đồ phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn

Bản đồ giao thông phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn
Bản đồ giao thông phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn. (Open Street Map)

Phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn
Bản đồ vệ tinh phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái