Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn

Quảng Minh là một xã của thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Bắc Trung Bộ
Thành lập:2015
Diện tích:3,9 km²
Dân số:4.223 người
Mật độ:1.083 người/km²
Dân tộc:Kinh
Mã hành chính:16513

Địa giới hành chính

Xã Quảng Minh nằm ở phía tây nam của thành phố Sầm Sơn. Có địa giới hành chính:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn
Bản đồ vị trí địa lý xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn

Bản đồ xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn

Bản đồ giao thông xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn
Bản đồ giao thông xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn. (Open Street Map)

Xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái