Thông tin tổng quan và Bản đồ phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn

Quảng Châu là một phường của thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Bắc Trung Bộ
Thành lập:2017
Diện tích:7,99 km²
Dân số:9.217 người (2016)
Mật độ:1.154 người/km² (2016)
Mã hành chính:16531

Địa giới hành chính

Phường Quảng Châu nằm ở trung tâm của thành phố Sầm Sơn, thuộc hữu ngạn sông Mã, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn
Bản đồ vị trí địa lý phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn

Bản đồ phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn

Bản đồ giao thông phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn
Bản đồ giao thông phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn. (Open Street Map)

Phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn
Bản đồ vệ tinh phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái