Thông tin tổng quan và Bản đồ phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn

Quảng Tiến là một phường của thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Bắc Trung Bộ
Thành lập:1947
Diện tích:3,29 km²
Dân số:15.416 người (1999)
18.515 người (2009)
Dân tộc:Kinh
Mã hành chính:14842

Địa giới hành chính

Phường Quảng Tiến nằm ở hữu ngạn sông Mã. Có địa giới hành chính:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn
Bản đồ vị trí địa lý phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn

Bản đồ phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn

Bản đồ giao thông phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn
Bản đồ giao thông phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn. (Open Street Map)

Phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn
Bản đồ vệ tinh phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái