Thông tin tổng quan và Bản đồ thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh

Đông Anh là một thị trấn và cũng là huyện lỵ của huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Thành lập:1982
Diện tích:4,45 km²
Dân số:21.957 người (1999)
Mật độ:4.934 người/km² (1999)
Dân tộc:Chủ yếu là Kinh
Mã hành chính:00454

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh
Bản đồ vị trí địa lý Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh

Bản đồ Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh

Bản đồ giao thông Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh
Bản đồ giao thông Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. (Open Street Map)

Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh
Bản đồ vệ tinh Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái