Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Vân Nội, huyện Đông Anh

Vân Nội là một xã của huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Dân số:10.556 người
Dân tộc:Kinh
Mã hành chính:00481

Địa giới hành chính

Xã Vân Nội có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Vân Nội, huyện Đông Anh
Bản đồ vị trí địa lý xã Vân Nội, huyện Đông Anh

Bản đồ xã Vân Nội, huyện Đông Anh

Bản đồ giao thông xã Vân Nội, huyện Đông Anh
Bản đồ giao thông xã Vân Nội, huyện Đông Anh. (Open Street Map)

Xã Vân Nội, huyện Đông Anh nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Vân Nội, huyện Đông Anh
Bản đồ vệ tinh xã Vân Nội, huyện Đông Anh. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái