Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh

Xuân Nộn là một xã của huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Địa giới hành chính

Địa giới hành chính:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh
Bản đồ vị trí địa lý xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh

Bản đồ xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh

Bản đồ giao thông xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh
Bản đồ giao thông xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh. (Open Street Map)

Xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh
Bản đồ vệ tinh xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái