Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh

Bắc Hồng là một xã của huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:7,09 km2
Dân số:11.646 người
Mật độ:1.642 người/km2
Dân tộc:Chủ yếu là Kinh

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh
Bản đồ vị trí địa lý xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh

Bản đồ xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh

Bản đồ giao thông xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh
Bản đồ giao thông xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh. (Open Street Map)

Xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh
Bản đồ vệ tinh xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái