Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh

Uy Nỗ là một xã của huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:7,72 km2
Dân số:12.750 người (1999)
Mật độ:1.651 người/km2 (1999)
Dân tộc:Chủ yếu là Kinh
Mã hành chính:00478

Địa giới hành chính

Địa giới hành chính:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh
Bản đồ vị trí địa lý xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh

Bản đồ xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh

Bản đồ giao thông xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh
Bản đồ giao thông xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh. (Open Street Map)

Xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh
Bản đồ vệ tinh xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái